JEDNOSTKI

INFOKODNAZWAKIEROWNIK
ZAO  Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej  dr hab. n. med. Marek Kucharzewski 
ZAR  Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej  prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki 
ZAR-1  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii  prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek 
ZAR-2  Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii  prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik 
ZAR-3  Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii  dr hab. n. med. Lech Krawczyk 
ZAR-4  Zakład Medycyny Ratunkowej / Department of Emergency Medicine  prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki 
ZAR-5  Zakład Badania i Leczenia Bólu  dr n. med. Szymon Białka 
ZBC  Katedra i Zakład Biochemii  prof. dr hab. n. med. Ewa Birkner 
ZBF  Katedra i Zakład Biofizyki  dr hab. n. med. Grzegorczyn Sławomir 
ZBM  Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej  prof. dr hab. n. med. Zofia Ostrowska 
ZCC  Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej  prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska 
ZCC-1  Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej  prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska 
ZCC-2  Zakład Chirurgii Stomatologicznej  dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec 
ZCE  Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej  prof. dr hab. n. med. Jacek Gawrychowski 
ZCH  Katedra i Zakład Chemii  dr hab. n. med. Krystyna Tyrpień-Golder 
ZCK  Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej  dr hab. n. med. Damian Czyżewski 
ZCN  Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej  dr hab. n. med. Jerzy Piecuch 
ZCT  Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii  dr hab. n. med. Wojciech Korlacki 
ZDE  Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii  prof. dr hab. n. med. Jerzy Jarząb 
ZDS  Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych  prof. dr hab.n.med. Krzysztof Strojek 
ZFA  Katedra i Zakład Farmakologii  dr hab. n. med. Natalia Pawlas 
ZFP  Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy  prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora 
ZFZ  Katedra i Zakład Fizjologii  prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem 
ZHD  Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej  prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański 
ZHE  Katedra i Zakład Histologii i Embriologii  prof. dr hab. n. med. Romuald Wojnicz 
ZJO  Studium Języków Obcych  dr n. hum. Julia Makowska-Songin 
ZKA  II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii  prof. dr hab. n. med. Ewa Nowalany-Kozielska 
ZKE  Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus 
ZKE-1  Oddział Kliniczny Kardiologii  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus 
ZKE-2  Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej  prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski 
ZKN  Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej  p.o. dr hab. n. med. Jerzy Pacholewicz 
ZKO  Katedra Onkologii i Radioterapii  dr hab. n. med. Iwona Gisterek 
ZKO-1  Klinika Onkologii  p.o. dr n. med. Agnieszka Boratyn-Nowicka 
ZKO-2  Klinika Radioterapii  dr hab. n. med. Iwona Gisterek 
ZKO-3  Klinika Chirurgii Onkologicznej  dr hab. n. med. Zoran STOJČEV 
ZKP  Kolegium Kształcenia Podyplomowego  prof. dr hab. n. med. Urszula Godula-Stuglik 
ZLA  Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii  prof. dr hab. n. med. Grzegorz Namysłowski 
ZLO  Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej  prof. dr hab. n. med. MACIEJ MISIOŁEK 
ZMI  Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii  prof. dr hab. n. med. Zenon Czuba, prof. nadzwyczajny SUM 
ZMR  Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej  p.o dr n. med Elżbieta Mizgała-Izworska 
ZMŚ  Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej  prof. dr hab.n.med. Jadwoga Jośko-Ochojska 
ZNU  Katedra i Klinika Neurologii  dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa 
ZOK  Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki / Department of Ophthalmology  prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała 
ZOL  III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii  prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior 
ZPE  Katedra i Klinika Pediatrii  Prof.dr hab.n.med. Katarzyna Ziora 
ZPF  Katedra Patofizjologii i Endokrynologii  prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła 
ZPF-1  Klinika Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych / Department of Endocrinology and Neuroendocrine  prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła 
ZPF-2  Zakład Patofizjologii  prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek 
ZPG  Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej  prof. dr hab. n. med. Anita Olejek 
ZPM  Katedra i Zakład Patomorfologii  prof. dr hab. n. med. Bogna Drozdzowska 
ZPN  Katedra i Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka  prof. dr hab. n. med. Urszula Godula-Stuglik 
ZPS  Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii  dr hab. n. med. Piotr Gorczyca 
ZRL  Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki  dr hab. n. med. Ewa Kluczewska, prof. nadzw. SUM 
ZRO  Oddział Kliniczny Ortopedii  dr hab. n. med. Tomasz Bielecki 
ZSD  Studium Doktoranckie  prof. dr hab. n. med. Bogna Drozdzowska 
ZSE  Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją  prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz 
ZSE-1  Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją (w Bytomiu)  dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz 
ZSE-2  Zakład Propedeutyki Stomatologii (w Bytomiu)  p.o. Kierownika dr hab. n. med. Małgorzata Skucha-Nowak 
ZSE-3  Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej  dr hab. n. med. Dariusz Skaba 
ZSP  Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego  Prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski 
ZSP-1  Zakład Protetyki Stomatologicznej   
ZSP-2  Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego  dr n. med. Magdalena Wyszyńska-Chłap 
ZUC  Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej  prof. dr hab. n. med. Marek Motyka 
ZUR  Klinika Urologii  prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz 
ZWA  Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej  prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala 
ZWD  Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii  prof. zw. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak 
ZWD-1  Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii  prof. zw. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak 
ZWD-2  Zakład Chorób Metabolicznych Kości  prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz 
ZWM  Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej  prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar 
ZWS  Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego  dr hab. n. med. Lidia Postek - Stefańska 
ZZD  Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia  p.o. prof. dr hab. n. med. Stefan Baron 
ZZH  Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii / Department of Infectious Diseases and Hepatology  prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz (od 01.10.2017) 
ZZO  Katedra i Zakład Ortodoncji  p.o. dr hab. n. med. Agnieszka Machorowska - Pieniążek 

Ta strona WWW zostala wygenerowana 2019-03-24 o godzinie 19:12:03.
jeżeli dane są nieaktualne to proszę o kontakt -> wmaster

<POWRÓT