JEDNOSTKI

INFOKODNAZWAKIEROWNIK
FAA  Zakład Farmacji Aptecznej / Department of Community Pharmacy  dr hab. n. farm. Paweł Olczyk 
FAC  Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Department of Clinical Chemistry and Laboratory Diagnostics 
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk 
FAI  Katedra i Zakład Immunologii i Serologii
Department of Immunology and Serology 
prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz 
FBB  Katedra Biologii Molekularnej
Department of Molecular Biology 
dr hab. n. med. Joanna Gola 
FBB-1  Zakład Biologii Molekularnej  dr hab. n. med. Joanna Gola 
FBB-2  Zakład Nutrigenomiki i Bromatologii  dr n. med. Magdalena Kimsa-Dudek 
FBC  Katedra i Zakład Biochemii  prof. dr hab. n. med. Ludmiła Węglarz 
FBF  Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa
Department of Pharmaceutical Botany and Herbal Medicine 
dr hab. n. biol. Adam Stebel 
FCA  Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej
Department of Gerneral and Analytical Chemistry 
prof. dr hab. n. chem. Alina Pyka - Pająk 
FCA-1  Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej  prof. dr hab. n. med. Andrzej Sobczak 
FCA-2  Zakład Chemii Analitycznej
Institute of Analytical Chemistry 
prof. dr hab. n. chem. Alina Pyka - Pająk 
FCL  Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków  dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok 
FCO  Katedra i Zakład Chemii Organicznej
Department of Organic Chemistry 
prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka 
FFA  Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii  dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak 
FFB  Katedra i Zakład Biofizyki
Department of Biophysics 
prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa 
FFF  Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej  dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk 
FFK  Katedra i Zakład Farmakologii  prof. dr hab. n. farm. Joanna Folwarczna 
FGM  Katedra i Zakład Genetyki Medycznej  prof. dr hab. n. med. Jan Kowalski 
FIA  Katedra Analizy Instrumentalnej / Department of Instrumental Analysis  prof.dr hab n. med. Krystyna Trzepietowska-Stępień 
FIA-1  Zakład Analizy Instrumentalnej  prof.dr hab n. med. Krystyna Trzepietowska-Stępień 
FIA-2  Zakład Statystyki  dr hab. n. o zdr. inż. Aleksander J. Owczarek 
FIG  Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej / Department of Biotechnology and Genetic Engineering  dr hab. n. med. Ilona Bednarek 
FKO  Katedra Kosmetologii / Department of Cosmetology   
FKO-1  Zakład Badań Strukturalnych Skóry / Department of Skin Structural Studies   
FKO-2  Zakład Kosmetologii / Department of Cosmetology   
FKO-3  Zakład Medycyny Estetycznej / Department of Aesthetic Medicine  dr n. med. Ewa Pierzchała 
FKP  Kolegium Kształcenia Podyplomowego  dr n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka 
FMW  Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii
Department and Institute of Microbiology 
prof. dr hab. n. med. Tomasz J. Wąsik – prof. nadzw. SUM 
FNB  Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych  dr hab. n. farm. Sławomir Wilczyński 
FPA  Katedra i Zakład Patologii
Department of Pathology 
dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik 
FSD  Studium Doktoranckie / Doctoral Studies Centre  dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok 
FSF  Katedra Farmacji Stosowanej / Department of Applied Pharmacy  prof.dr hab.n.farm Barbara Dolińska 
FSF-1  Zakład Technologii Postaci Leku / Department of Pharmaceutical Technology  prof.dr hab.n.farm Barbara Dolińska 
FTB  Katedra i Zakład Toksykologii i Bioanalizy /Department of Toxicology and Bioanalysis  dr hab. n. med. Jerzy Stojko 
FTS  Zakład Technologii Środków Leczniczych / Department of Drug Technology  dr hab. n. farm. Marian Sosada 
FZB  Katedra i Zakład Biofarmacji / Department of Biopharmacy  prof. dr hab. n. farm. Janusz Kasperczyk 
FZK  Zakład Biologii Komórki  dr hab. n. med. Małgorzata Latocha 
FZP  Zakład Parazytologii / Department of Parasitology  prof. dr hab. n biol. Krzysztof Solarz 

Ta strona WWW zostala wygenerowana 2019-03-24 o godzinie 17:41:50.
jeżeli dane są nieaktualne to proszę o kontakt -> wmaster

<POWRÓT